Covidbevis

Vaccinationsbevis och legitimation krävs vid besök hos oss från den 1/12, 2021 till den 9/2, 2022. Därefter upphör restriktionerna.
Foto: Sascha Kajic

I enlighet med Regeringens beslut har vi från och med den 1 december, 2021 till och med 9 februari, 2022, kontroll av vaccinationsbevis för samtliga i publiken över 18 år. Du som har köpt biljett men som ännu inte vaccinerat dig har möjlighet att återköpa dina biljetter fram till 1 vecka före evenemanget äger rum. Kontakta Kulturcentralen för återköp.

Hur går kontrollen till?

Vi skannar covidbevis och kontrollerar legitimation i entrén. Vänligen kom i god tid, vi öppnar dörrarna något tidigare än utsatt tid för att slippa köbildning.

För att det ska gå så smidigt och snabbt som möjligt, vänligen var förberedd och ha ditt covidbevis och legitimation redo när du kommer fram till entrén.

Kom ihåg att Covidbevisen har en giltighetstid på 90 dagar/180 dagar* efter nedladdning. Vänligen kontrollera att ditt bevis är giltigt innan du går hemifrån och ladda hem ett nytt via www.covidbevis.se vid behov.

Varför måste jag visa legitimation?

Enligt lag måste vi säkerställa att det covidbevis som du visar upp är ditt, därför måste vi kontrollera att personuppgifterna överensstämmer. Inga personuppgifter samlas in eller sparas vid kontrollen.

Vad är ett covidbevis?

Som vaccinationsbevis används det covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Man ska ha tagit två doser och minst två veckor ska ha gått sedan andra dosen för att räknas som fullvaccinerad. Undantag görs för personer som med läkarintyg kan visa att de inte rekommenderas vaccination. Observera att endast vaccinationsbevis godtas. Dvs. bevis på negativt test (s.k. testbevis) eller tillfrisknandebevis godtas ej.

---

Vi förbehåller oss rätten att neka inträde för den som inte kan uppvisa giltiga dokument.

* Om du hämtade ditt covidbevis före 1 oktober 2021, så är beviset giltigt i 90 dagar och om du hämtade det efter 30 september 2021, så är beviset giltigt i 180 dagar.

Biljetter i Coronatider

Biljetter till alla våra evenemang säljs via Kulturcentralen. Du hittar biljettknappen "Köp biljett" för onlineköp under respektive programpunkt här …

Läs mer

Förändringar i programmet

Coronapandemin och omvärldsläget har medfört att vi blivit tvungna att göra många förändringar av vårt program. Många evenemang har blivit inställda …

Läs mer

Trygga konserter & arrangemang

Obs! Från och med den 9 februari, 2022, hävs coronarestriktionerna och därmed försvinner bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta …

Läs mer