Efter ett decennium av teater, film, revyer, fester och konserter fyllde Victoria 100 år 2012. En mer vital och energisk hundraåring får man leta efter. Dagens utbud är mer varierat och mångfacetterat än någonsin tidigare och med en publik i alla åldrar ser vi fram emot minst 100 år till!

Det började som en biograf

Den 9 september 1912 slog arkitekten och byggmästaren Axel Stenberg upp portarna till Victoriateatern för första gången. Inspirerad av Stora Biografteatern hade Stenberg låtit bygga Malmös största och ståtligaste biograf. Det blev en omedelbar succé och Victoria intog snabbt rollen som stadens ledande premiärbiograf.

Victoria hade ursprungligen ett orkesterdike där en liten orkester satt och ackompanjerade stumfilmerna. Scen saknades helt och där fanns fönster längs med den norra väggen. Den hästskoformade balkongen fanns kvar ända in på femtiotalet. 1916 byggdes huset om för första gången, bland annat murades alla fönster igen så att det skulle vara möjligt att bygga bredvid.

Redan i början av 1920-talet förlorade Victoria sin plats som en av de ledande stumfilmsbiograferna. Större och flottare biograflokaler, såsom Palladium på Södergatan, hade öppnat och konkurrensen var hård. Men den ständigt ökande efterfrågan på filmvisning och det centrala läget gjorde att Victoriateatern överlevde och kunde hanka sig fram även under de påföljande 20 åren.

Revyteater på 40-talet

I mitten av 40-talet hade andra världskriget precis förändrat världen och även Victoria tog en helt ny riktning – filmduken och orkesterdiket fick flytta på sig till förmån för en stor scen och biografen bytte skepnad till revyteater! Sigge Hommerberg och “Dubbel-Olle” Ohlsson började med sommarrevyer och succén följdes av en hårdsatsning; legenden Thor Modén satte upp “Skånerapsodi 2” 1948 och året efter spelade Hjördis Petterson i “Vår Tages Hage”. Git Gay och Hans Lindgren är andra välkända namn som figurerade under revytiden.

Revyepoken skulle dock visa sig vara kortlivad. I mitten av 50-talet återgick Victoria återigen till att vara biograf och med en förhållandevis liten och omodern lokal blev hela 60-talet en kamp för överlevnad.

Ockupationen av Victoria

I mars 1974 visade SF sin sista film på Victoriateatern och biografen slog igen. När byggnaden hotades av rivning året efter bildades Victoriakommittén som krävde en omvandling av lokalen till kulturhus. I början av 1976 nådde situationen sin kulmen, Victoriakommittén med Mikael Wiehe, Lasse Söderberg och en ung Fredrik Gertten i spetsen ockuperade byggnaden. Aktionen fick mycket uppmärksamhet och beslutsfattarna lyssnade – Victoria var räddat och en omfattande renovering påbörjades.

Modern tid

1981 återinvigdes Victoria i sin nuvarande form – Malmös mest mångsidiga konserthus, biograf och teaterscen. Året efter tog Kulturföreningen Kontrast över filmvisningen och 1990 hela den sceniska verksamheten.