Reducerat antal platser till höstens föreställningar

På grund av den rådande situationen med covid-19 har vi valt att släppa 120 platser till våra evenemang under hösten 2020. Detta kan komma att förändras beroende på hur situationen utvecklar sig och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Bord 1, 6, 7, 13, 19, 20, 25, 26, 31, 37, samt rad 2 och 4 på balkongen är för tillfället ej bokningsbara.

Moondog Med Stefan Lakatos

Mer om artisten

Moondog var en legendarisk kompositör och musiker i New York, avliden 1999, som har sin främste uttolkare i svensken Stefan Lakatos. Lakatos har vigt sitt musikerliv åt att sprida musikgeniets musik och är förmodligen den ende i världen som äger och trakterar instrumentet trimba, ett unikt slagverksinstrument i trä som Moondog konstruerade under 40-talet.

MOONDOG MED STEFAN LAKATOStillsammans med pianisten Bengt Tribukait och Kören Kairos Att beskriva Moondogs musik är inte lätt. På många sätt är den märkligt svårfångad; komplex och enkel på samma gång, likaså är den både meditativ och engagerande.Moondog och Lakatos blev vänner på 80-talet och sedan dess har Lakatos ägnat sig åt att kultivera och utveckla Moondogs musik, främst via det unika slagverksinstrumentet trimba. Tillsammans med pianisten Bengt Tribukait och Kören Kairos framför de musikstycken från Moondogs enorma musikskatt.Moondogs arv är det från en man som uthärdat tumultartade omständigheter. Vid 16 års ålder blev han blind, senare hemlös i New York där han i över 30 år försörjde sig som tiggare och gatumusiker. Många skulle kalla honom en av de mest begåvade och undervärderade musikerna från 1900-talet. Han har komponerat oändligt många musikstycken och centralt i kompositionerna är hans egenhändigt konstruerade slagverksinstrument trimba. Musiken utgår från rytmen och därifrån utvecklas vackra och meditativa melodier.Moondog kallade Stefan Lakatos den främste uttolkaren av sin metod att spela slagverk på. De jobbade tillsammans under många år och i flera olika projekt, vilket har lett till att Lakatos har en djup förståelse av Moondogs verk och har framfört hans musik på allt från Carnegie Hall i New York till Barbican Centre i London. Till Malmö kommer han med pianisten Bengt Tribukait och en 24 personer stor kör. Moondogs musik är minutiöst komponerad, de vackra melodislingorna cirklar runt den påtagliga rytmen i varje stycke. Det är det som gör den så unik.Konserten presenteras i ett samarbete mellan Mix Musik och Victoriateatern.Foto: Daniel Huhn
Läs mer Dölj

Mer om artisten