Obs! Tillfälligt insläpp via dörren mellan Kulturcentralen och Victoria.

P.g.a. av det underhållsarbete som Stadsfastigheter genomför av vårt foajégolv så är huvudentrén för tillfället avstängd. Arbetet beräknas vara klart under hösten. Angående lättade restriktioner från och med 29 september: Det är med glädje och viss försiktighet som vi mottar beskedet att Coronarestriktionerna lyfts den 29 september. Vi kommer löpande att släppa upp fler biljetter för programmet under OKTOBER så snart administrationen av dessa är klar – dock inte upp till maxkapacitet. Vi kommer under hösten fortsätta att sälja biljetter per sällskap, dvs. oavsett hur många platser du köper så kommer du aldrig att placeras vid samma bord som ett annat sällskap. Du som ställt dig på vår kölista till evenemang under OKTOBER kommer att få besked om dina biljetter per mail inom kort, men vänligen ha överseende med att det kan ta lite tid innan vi är klara. Tack!

Mediaverkstadens Julbokmarknad

Mer om artisten

Det är på Victoriateatern du hittar julklapparna! Här arrangeras nämligen i vanlig ordning Mediaverkstadens årliga julbokmarknad med ett stort antal skånska kvalitetsförlag och boklådor på plats.

MEDIAVERKSTADENS JULBOKMARKNAD Vill du veta mer? Besök Facebookevenemanget för senaste uppdateringar och kontakta Mediaverkstaden som arrangerar julbokmarknaden på Victoria för mer information.
Läs mer Dölj

Mer om artisten