Puentes

Foto: Laurry Ramirez
More about the artist

Flamencogruppen Puentes är ett möte mellan fyra musiker, influenser, bakgrunder och traditioner som korsbefruktar varandra. Traditionella melodier samsas med nyskrivna. Ofta känns rytmerna igen från flamencotraditionen, men tonspråket kan dra åt ett annat musikalisk håll. Gruppen undersöker vad som händer när olika musikaliska uttryck släpps in i flamencons värld och ibland tillåts den strikta flamencoformen lösas upp och något nytt öppnar sig. Inte sällan hamnar en orientalisk ton i förgrunden.

Puentes skapande är ett resultat av mötet mellan kulturer och den nyfikenhet som uppstår när traditioner och språk möts – gemenskapen som känns när vi bygger broar. Gruppens nyskrivna texter är övervägande på svenska, arabiska och spanska. Puentes vill bygga broar, inte murar.

"Vi bor i ett litet land långt upp i norr, men grundtanken är att varje människas vilja att bygga broar på den plats hon befinner sig, är värdefull. På så sätt bildas ringar på vattnet som sprider sig."

Puentes vill vara en del av denna rörelse och sångtexterna präglas i hög grad av denna tanke.

”Jag gick upp på det högsta berget, och jag ropade till världen:
Jag är född, därför har jag rätt att leva här!
Det finns inget överlägset folk, alla är vi utvalda Vänner,
förlåt oss för dom tusentals brott som är begångna i denna villfarelse
Det finns inget överlägset folk
Alla är vi utvalda”
(Utdrag ur sångtexten till ”Seguiriyas” – Puentes)

På scen:
Marianne Holmboe – sång och slagverk
Emil Pernblad – gitarr
Henrik Wartel – slagverk
Olle Pelayo Lind - munspel (vik. för Kai Sundquist)

Kvällen till ära gästas vi också av dansaren Pia del Norte.

Read more Hide

More about the artist